Open Calls
Partner Searches
Horizon 2020 מפגש היכרות עם התוכנית

Horizon 2020 3rd call for the years 2018-2020

Horizon 2020 3rd call for the years 2018-2020

 

CRM Login
Sign Up

קרן הסיוע לחברות קטנות ובינוניות להגשת הצעות לתכנית Horizon 2020

אנא קראו בעיון את נהלי קרן הסיוע בטרם מילוי הטופס:

 

מידע על החברה המגישה  
*
*
*
*
*
*
*האם החברה נחשבת לחברה קטנה או בינונית? (על פי ההגדרות בנהלי הקרן)

*
*האם החברה מוגדרת כחברה תעשייתית? (על פי ההגדרות בנהלי הקרן)

*האם החברה הגישה בעבר בקשה לקבלת מימון במסגרת תכניות המסגרת הקודמות של האיחוד האירופי? (FP6 או FP7)

*האם החברה הגישה בעבר בקשה לקבלת מימון במסגרת תכנית Horizon 2020?

*האם החברה קיבלה מימון במסגרת תכנית המסגרת של האיחוד האירופי (Horizon 2020) בעבר?

 פרטי הפרויקט המוגש  
*
*
*סמן/ני את סוג הפרויקט המתוכנן

*
*האם בכוונת החברה להיות קואורדינטור של הפרויקט המוגש?

*
*
*
*

הערכת עלויות כתיבת ההצעה

אנא מלאו את סעיפי ההוצאות הרלוונטיים (לפחות אחד):

 
*
*

*הצהרת המבקש

הריני (להלן המבקש) מצהיר כי:


 

*
*

Iserd Facebook

Linkedin iserd

 
 

youtube

עבור לתוכן העמוד