• AAL

EUREKA, Eurostars & AAL

Eureka

English text will follow

EUREKA - תוכנית אירופית לשת"פ במו"פ תעשייתי

EUREKA הינה אחת מתכניות המו"פ התעשייתי הגדולות של אירופה. ישראל היא אחת מבין 40 המדינות החברות בתכנית, והמדינה היחידה מחוץ לאירופה אשר התקבלה לתכנית ופועלת בה במעמד של חברה מלאה.

EUREKA מקדמת מיזמי מו"פ וחדשנות בתמיכת התכניות הלאומיות למחקר ופיתוח במדינות המשתתפות בה. מטרתה היא לאפשר גישה לכל תכניות המימון הממשלתיות באירופה אשר תומכות במו"פ תעשייתי ולהוות פלטפורמה לחשיפה עסקית בשוק האירופי.

התוכנית מכוונת לתמיכה בפרויקטי פיתוח של מוצרים הקרובים לשוק.

ערוץ מרכזי לקבלת תמיכה בתכנית הוא שיתופי פעולה בילטרליים בין שתי מדינות החברות בארגון. לתכנית ישנן תת-תכניות המהוות כלים נוספים לתמיכה בשיתופי פעולה בינלאומיים.

תמיכת לשכת המדען הראשי בחברות ישראליות הלוקחות חלק בשיתופי הפעולה בין החברות מתבצעת באמצעות קרן המו"פ.

למי מיועדת התכנית?

התוכנית מיועדת לחברות תעשייתיות טכנולוגיות בכל ענפי התעשייה, המעוניינות לפתח או לשדרג פיתוח של מוצרים או של תהליכי ייצור חדשניים עם שותף בינ"ל.

התוכנית מתאימה לחברות טכנולוגיה ישראליות המעוניינות ליצור קשרים אסטרטגיים ושיתופי פעולה עם חברות מתאימות בחו"ל על מנת  להרחיב את פעילותן, לאתר מקורות מימון נוספים למחקר ופיתוח, לפרוץ לשוק האירופי וליהנות מגישה לידע ולטכנולוגיה אשר קיימים רק בחו"ל.

מדוע כדאי לגשת? 

·        קבלת סיוע באיתור שותפים אסטרטגיים בחו"ל ויצירת בסיס לשיתוף פעולה ארוך טווח.

·    תמיכה כספית של לשכת המדען הראשי במימוש השת"פ, לצרכי מו"פ ופיתוח הטכנולוגיות החדשות.

·        ליווי לאורך תהליך ההתקשרות עם השותפים האירופים.

·     קיצור ה-Time to Market – שיתוף פעולה עם חברות זרות וחלוקה של משאבי ידע וטכנולוגיה מקצרת באופן משמעותי תהליכי מו"פ ומקרבת את רגע היציאה לשוק.

·       גישה למתקני ייצור, מחקר ומשאבים אשר לא קיימים בישראל.

·       קבלת סיוע לעמידה בדרישות של ממשלות וארגונים זרים כתנאי לשת"פ.

·   השתתפות בתכנית מטעם לשכת המדען הראשי מקלה על מאמצי גיוס כספים עתידיים, בתוך ישראל או מחוץ לה, הודות לגושפנקא שמהווה תמיכת לשכת המדען הראשי בפרויקט.

 

תנאי ההשתתפות:

החברות מחויבות לתנאים מתוקף חוק המו"פ וההסכמים הבינלאומיים השונים, בכללם:

·        חובת רישום הוצאות.

·        דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם.

·  על המוצר או התהליך המפותחים במסגרתו של שיתוף הפעולה להיות חדשני, מוכן למסחור ובעל ערך מוסף עבור כלכלת ישראל והמדינות הזרות.

·    חברות השותפות חייבות להיות בעלות היכולת ליישם את הפרויקט, את תהליכי המחקר והפיתוח הנחוצים להשלמתו, כמו גם היכולת לממן את חלקן היחסי בתהליך הנחוץ למימוש הפרויקט.

·   מוסדות מחקר וגופים אקדמאיים רשאים לקחת חלק בשיתוף הפעולה אך ורק כקבלני משנה ולא כשותפים מלאים.

·   על החברות השותפות להדגים כי שיתוף הפעולה ביניהן יהיה נחוץ לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף, הנובע מהעברת ידע בין החברות, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד.

·   החברות השותפות יחתמו ביניהן על הסכם להסדרת הבעלות על כל קניין רוחני אשר יופק במהלך הפרויקט ומסחורו. ההסכם ישקף את השקעתן היחסית וחלקן היחסי של החברות בעבודה על הפרויקט.

·    תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים.

·    שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור לשכת המדע"ר מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו"פ.

לרשימת התנאים המלאה המפרטת את חובות וזכויות החברה ראו את נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ -200-01 ואת חוק המו"פ.

 

 

תהליך הפנייה:

 

שלב ראשון - הגשת הבקשה להשתתפות מתבצעת בהתאם לדרישות המוצגות בקולות קוראים המתפרסמים מעת לעת. 

שלב שני - הבקשה להשתתפות בתכנית תאושר על ידי ועדות במדינות המשתתפות בפרויקט – ועדה מטעם קרן המו"פ בישראל והועדה מטעם הגוף המקביל במדינות האירופיות.

שלב שלישי - לאחר אישור הבקשה לשיתוף פעולה, הטיפול בפרויקט יבוצע באמצעות מנגנוני קרן המו"פ.

 

תת תכניות של EUREKA:

מטריות יוריקה (EUREKA Umbrellas): רשתות פעילות במסגרת יוריקה, המתרכזות בתחום עסקי או טכנולוגי ספציפי. מטרת המטריות היא לתמוך בהיווצרותם של פרויקטים יחידים תחת תחום הפעילות שלהן.

צבירי יוריקה (EUREKA Clusters): מסגרות לשיתופי פעולה במחקר ופיתוח תעשייתי בין חברות בתחומים שונים. בכל צביר (קלסטר) שותפות מספר חברות אירופיות מובילות המנהלות בעצמן את פעילות הקלסטר.

רשימת הצבירים (קלסטרים):

Eurogia+ - עוסק בטכנולוגיות אנרגיה חדשניות ופיתוח טכנולוגיות ייצור אנרגיה חדשות.

 

ACQUEAU -  עוסק בטכנולוגיות סביבה ומים.

 

EURIPIDES - עוסק באינטגרציה, אריזה ומזעור של מכשור או מערכות אלקטרוניות. התוכנית משלבת תחומים רבים וביניהם: תקשורת (טלפונים חכמים), תעשיית רכב (מכוניות חשמליות), אווירונאוטיקה, חברות מאובטחות, מזון, מים רפואיים, אגרו-מזון ואנרגיה.

 

CELTIC-PLUS  - עוסק בתחומי תקשורת, מדיה חדשה, אינטרנט עתידי, אפליקציות ושירותים. 

 

ITEA 2 - עוסק בתוכנה למערכות ולשירותים.

 

CATRENE - עוסק בתחום הננו-אלקטרוניקה ומוליכים למחצה.

 

לאתר EUREKA: http://www.eurekanetwork.org/about

 

EUREKA is an intergovernmental organisation for market-driven industrial R&D. It is a decentralised network facilitating the coordination of national funding on innovation aiming to boost the productivity & competitiveness of European industries. The network integrates over 40 pan-European economies, but also includes Israel, South Korea, and Canada. Following a bottom-up approach with projects being in any technological area with a civilian purpose, EUREKA has been the driving force of innovation in Europe for over 25 years.

Founded in 1985, to challenge the increasing migration of R&D and industrial innovation to Asian and North-American countries, EUREKA now unites over 40 countries and also includes the European Union (represented by the European Commission). Together, they promote international, market-oriented research and innovation through the support they offer to small and medium-sized enterprises, large industry, universities and research institutes. Through EUREKA, these organisations are introducing new products, processes and services to market, helping make Europe economically strong and socially sound.

Results stemming from EUREKA projects are everywhere: gsm mobile phone technology; navigation systems; smartcards to support mobile and electronic commerce; film special effects software for cinema; state-of-the-art medical devices and technologies to monitor and limit environmental pollution.

EUREKA Clusters are long-term, strategically significant public-private partnerships. Most of Europe’s leading companies participate in EUREKA Clusters, developing generic technologies of key importance to European competitiveness. EUREKA Umbrellas are thematic networks that focus on a particular technology or business sector. Their goal is to generate and support R&D projects in their specific field of operation.

EUREKA site: http://www.eurekanetwork.org/about

 

Eurostars & AAL are programs in which the EU participate in the joint implementation of research and development national programs (Based on article 185 TFEU)

English text will follow

 

Eurostars

תכנית Eurostars פועלת להגדלת חלקן של חברות קטנות ובינוניות (SMEs) מתחום ההייטק, לרבות חברות הזנק, בתכניות שיתוף פעולה אירופיות.

התכנית מקלה על חברות קטנות ובינוניות את הגישה לתמיכה כספית ומקצועית למטרות שיתוף פעולה במחקר ופיתוח בינלאומיים.

 

מנגנון תפעול התכנית

Eurostars היא תוכנית של האיחוד האירופי הפועלות לפי מנגנוני לשכת המדען הראשי של משרד הכלכלה.

השתתפות ישראל בתכנית פותחת בפני גופים ישראליים שער להשתלבות אסטרטגית במסגרות המחקר, הפיתוח והשיווק של אירופה, ומרחיבה את תחומי הפעילות העולמית של התעשייה הישראלית.

התוכנית מנוהלות במשותף על ידי ISERD - הגוף הממלכתי הישראלי המופקד על שילוב מדינת ישראל ב-ERA (European Research Area) – וגופים וארגונים באיחוד האירופי.

בשונה מתכנית המסגרת האירופית, אשר תנאיה וחוקיה מנוהלים ע"י האיחוד האירופי, תכנית זו מנוהלת באמצעות מנגנוני קרן המו"פ של לשכת המדען הראשי וכפופות לכלליה, ובראשם חוק המו"פ.

Eurostars מנוהלת ע"י מזכירות EUREKA

 

למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת לכל גוף או ישות אשר יפיקו תועלת משיתוף פעולה בתהליכי מחקר ופיתוח בינלאומיים. אל התכנית פונים תאגידים, יזמים פרטיים, חברות הזנק וכל ישות שזכאית להגיש עפ"י כללי המדען הראשי.

 

מדוע כדאי לפנות לתכניות?

·     קרן המו"פ מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים, תוך השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח

·         מענק תמיכה בשיעור של עד 50% מסך ההוצאות הנדרשות לביצוע הפרויקט

·         הכוונה מצד מינהלות התכניות במציאת השותפים המתאימים

·    שיתופי פעולה בין חברות ישראליות לבין חברות מובילות בעולם מביאים ליצירת קשרים עסקיים ולחשיפה לשותפים בין-לאומיים פוטנציאליים, שווקים חדשים ואפשרויות צמיחה

·         חשיפה למאגרי ידע, מתקני מחקר זרים וטכנולוגיות חדישות

·         תמיכת לשכת המדען הראשי, אשר ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך

 

תנאי התכניות:

·         חובת רישום הוצאות

·         דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם ללשכת המדען הראשי

·         מגישי הבקשה הם בעלי יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר

·      המוסד או החברה חייבים בדיווח ללשכת המדען הראשי על כל שינוי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע

·         תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים

·    שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור לשכת המדע"ר מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו"פ

 

לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה ראו את נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ - 200-01 ואת חוק המו"פ.

 

תהליך ההגשה:

תהליכי ההגשה מפורסמים בקולות קוראים המופצים ע"י ISERD

 

אתר Eurostars: www.eurostars-eureka.eu

Ambient Assisted Living (AAL)

תוכנית AAL מממנת מחקרים בתחומים טכנולוגיים המיועדים לאוכלוסייה מבוגרת,מתוך כוונה ליצור תנאי מחייה טובים יותר לאוכלוסייה זו ולחזק את ההזדמנויות התעשייתיות באמצעות שימוש במערכות מידע ותקשורת.

 

מנגנון תפעול התכנית

AAL היא תוכנית של האיחוד האירופי הפועלות לפי מנגנוני לשכת המדען הראשי של משרד הכלכלה.

השתתפות ישראל בתכנית פותחת בפני גופים ישראליים שער להשתלבות אסטרטגית במסגרות המחקר, הפיתוח והשיווק של אירופה, ומרחיבה את תחומי הפעילות העולמית של התעשייה הישראלית.

התוכנית מנוהלת במשותף על ידי ISERD - הגוף הממלכתי הישראלי המופקד על שילוב מדינת ישראל ב-ERA (European Research Area) – וגופים וארגונים באיחוד האירופי.

בשונה מתכנית המסגרת האירופית, אשר תנאיה וחוקיה מנוהלים ע"י האיחוד האירופי, תכנית זו מנוהלת באמצעות מנגנוני קרן המו"פ של לשכת המדען הראשי וכפופות לכלליה, ובראשם חוק המו"פ.

 

למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת לכל גוף או ישות אשר יפיקו תועלת משיתוף פעולה בתהליכי מחקר ופיתוח בינלאומיים. אל התכנית פונים תאגידים, יזמים פרטיים, חברות הזנק וכל ישות שזכאית להגיש עפ"י כללי המדען הראשי.

 

מדוע כדאי לפנות לתכניות?

·              קרן המו"פ מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים, תוך השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח

·             מענק תמיכה בשיעור של עד 50% מסך ההוצאות הנדרשות לביצוע הפרויקט

·              הכוונה מצד מינהלות התכניות במציאת השותפים המתאימים

·           שיתופי פעולה בין חברות ישראליות לבין חברות מובילות בעולם מביאים ליצירת קשרים עסקיים ולחשיפה לשותפים בין-לאומיים פוטנציאליים, שווקים חדשים ואפשרויות צמיחה

·              חשיפה למאגרי ידע, מתקני מחקר זרים וטכנולוגיות חדישות

·           תמיכת לשכת המדען הראשי, אשר ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך/

תנאי התכניות:

·         חובת רישום הוצאות

·         דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם ללשכת המדען הראשי

·         מגישי הבקשה הם בעלי יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר

·      המוסד או החברה חייבים בדיווח ללשכת המדען הראשי על כל שינוי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע

·         תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים

·    שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור לשכת המדע"ר מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו"פ

לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה ראו את נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ - 200-01 ואת חוק המו"פ.

 

תהליך ההגשה:

תהליכי ההגשה מפורסמים בקולות קוראים המופצים ע"י ISERD

לאתר ALL: www.aal-europe.eu

 

Eurostars

Eurostars is a programme that supports research-performing small and medium enterprises, which develop innovative products, processes and services, to gain competitive advantage. Eurostars does this by providing funding for transnational innovation projects; the products of which are then rapidly commercialized.

Eurostars is a transnational programme, where projects have partners from two or more Eurostars countries. Thanks to this international collaboration, SMEs can more easily gain access to new markets.

The Eurostars programme is publically financed with a total budget of 1.14 billion euro and is currently supported by 33 EUREKA countries and the European Union.

Eurostars provides funding and support to research-performing companies, especially SMEs. In a Eurostars project, the R&D-performing SME takes a leading position in a transnational consortium.

 First though, all project applications must pass through a highly competitive selection process, and the scrutiny of a panel of international research and business experts, to ensure that only the best business ideas and strong consortia get the funding they need. It has already been shown that Eurostars helps businesses grow their teams, find new expertise - and attract private investors. Participation in a Eurostars project can become a passport to growth, further innovation, an opening to new global markets and even greater business success.

If you think you have what it takes to become a Eurostars SME, read the eligibility criteria and guidelines carefully, then contact your Eurostars National Project Coordinator before completing the application form.

Eurostars site: www.eurostars-eureka.eu

The Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL  JP)

The AAL JP is a funding activity that aims to create better condition of life for the older adults and to strengthen the industrial opportunities in Europe through the use of information and communication technology (ICT). It carries out its mandate through the funding of across-national projects (at least three countries involved) that involves small and medium enterprises (SME), research bodies and user’s organizations (representing the older adults).

The demographic change in Europe, mainly caused by a process of constant and increasing ageing, implies challenges for the states’ finances, as it weighs on the pensions’ schemes and on the health system, but it also translates into some interesting opportunities for the future.

In fact, ageing should be firstly seen as an opportunity to live longer and better after a working life-time. Secondly, an ageing society presents some interesting advantages at the social level, as older persons are a precious richness in terms of experience, wisdom, and adaptability to societal changes.

The programme is financed by the European Commission and the 22 countries that constitute the Partner States of this Joint Programme:

Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

The overall budget is of € 600 Mil to co-finance Research & Development & Innovation projects aiming to deliver concrete solutions for independent living or ‘ageing well’ of elderly people using ICT. This funding activity is implemented by the AAL Association and the funding authorities of its member countries.

Six calls for proposal is launched. Through the funding of new projects, the AAL JP aims to reinforce the European market for Ambient Assisted Living products and services.

The AAL JP aims to combine social, technological and business aspects to deliver:

·        New models of service delivery and care that contribute to greater self-reliance for older adults and greater support for informal carers;

·        Adapted living spaces that can improve the quality of their everyday lives;

·        New ways for older people to remain active, including contributing as volunteers or providing mutual support;

·        New ways of mobilizing active and trusted networks, both formal and informal, professional and in kind, to provide all types of support.

AAL site: www.aal-europe.eu

 

 

 

Jump to page content